• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • INFORMATION

   DAM – MONT Industrija d.o.o.
   Bulevar Oslobođenja 127, I sprat, br. 5
   21102 Novi Sad
    
   Adresa za prijem pošte:
   s. Dvorište, 35215 Stenjevac
    
   Proizvodnja:
   s. Dvorište, 35215 Stenjevac
   Tel: +381-35-8633-211
   Fax:+381-35-8633-074
    
    
   Prodaja:
   Tel: +381-35-8633-211
   Komercijalni direktor: Radojica Trojanović
  •  

  •  
  • Kvalitet iznad svega

  • datum 28.april 2010.

   Politika kvaliteta Lola Livnica-Pom doo zasniva se na uspostavljanju marketinškog poslovnog sistema čiji je osnovni element unapređenje kvaliteta poslovanja, počevši od marketinga do finalnog proizvoda.

   Glavni cilj i strategija budućnosti Lola Livnica - Pom jeste obezbeđenje kvaliteta i rokova realizacije svih radova u skladu sa zahtevima naručilaca.

   Visoki pokazatelji u oblasti kvaliteta, zaštite na radu, industrijske bezbednosti, zaštite čovekove sredine postižu se uz neizostavno izvršenje sledećih zadataka:

   - priprema i realizacija radova u skladu sa projektnom, tehnološkom i normativnom dokumentacijom;

   - visokoefikasna kontrola realizacije radova i ispitivanja;

   - sistematski rad na povišenju kvalifikacione osposobljenosti kadrova;

   - smanjenje profesionalnog rizika i očuvanje života i zdravlja radnika, smanjenje štetnih dejstava na čovekovu sredinu;

   - stalno usavršavanje sistema kvaliteta, koji zadovoljava svetske standarde.

   Metodi projektovanja i izrade podrazumevaju široku primenu kompjuterske tehnologije prilikom projektovanja, simulaciju proizvodnog sistema i planiranje.

   Kontrola proizvoda vrši se po strogim svetskim normama.

   Politika kvaliteta Lola Livnica - Pom je sastavni deo ukupne poslovne politike kompanije i zasnovana je na principu tržišno-orijentisanog poslovnog sistema i težnji organizacije za zadovoljenjem interesa svih interesnih strana, korisnika usluga sa jedne i zaposlenih sa druge strane.

  •