• In order to see this element you need the newer version of Flash Player
  •  
  • INFORMATION

   DAM – MONT Industrija d.o.o.
   Bulevar Oslobođenja 127, I sprat, br. 5
   21102 Novi Sad
    
   Adresa za prijem pošte:
   s. Dvorište, 35215 Stenjevac
    
   Proizvodnja:
   s. Dvorište, 35215 Stenjevac
   Tel: +381-35-8633-211
   Fax:+381-35-8633-074
    
    
   Prodaja:
   Tel: +381-35-8633-211
   Komercijalni direktor: Radojica Trojanović
  •  

  •  
  • Rudarstvo

  • Program rudarstva uključuje opremu za površinsku i podzemnu eksploataciju - odlagači sa pretovarnim kolicima, bageri, mobilne i semimobilne drobilice, samohodni pretovarni transporteri i kao i kompletni transportni sistemi.

   Fabrika opreme i mašina projektuje i isporučuje po sistemu ključ u ruke sledeća postrojenja:

   1. Odlagači (opis mašine, kompletna izrada svih mašinksih komponenti i konstrukcijskog dela, navesti reference) sa pretovarnim kolicima Bageri  (opis mašine, reference)
   2. Mobilne i semimobilne Drobilice
   3. Samohodni pretovarni transporteri (opis masine, reference)
   4. Transportni sistemi

    

  •  
  •  
   •  
    • Odlagac jalovine na povrsinskom kopu
   •  
    • Odlagac jalovine na povrsinskom kopu, Detalj - gusenica
   •  
    • Livna masina za livenje olova
   •  
    • Mlin sa kuglama za mlevenje rude
   •  
    • Rudarski transporter
  •